A mű híres illusztrációi közül (színek szerinti áttekintéssel)

I. szín: A mennyekben

Az Úr befejezte a világ teremtését. Körülötte ünneplő angyalok kórusa. Lucifer, a negyedik főangyal dacol, fellázad: cinikusan bírálja a teremtést, és “osztályrészét” követeli. Az Úrral folytatott vitájában nemcsak a Jó áll szemben a Rosszal, nem a materializmus lázad az eszmék irányította világrend ellen, hanem a mechanikus renddel szemben küzdést kíván, diszharmóniát a “tagadás szelleme”. Az égből kitaszított Lucifer osztályrésze a Paradicsomban a tudás és az öröklét fája.

Zichy Mihály, 1887

A Zichy-féle 2. kiadás

Buday György, 1935

Kass János, 1957
Kass János, 1980

Réti Zoltán 1982

 

II. szín: A paradicsomban

Ádám és Éva, az első emberpár boldogságát, az Éden harmóniáját Lucifer zavarja meg. Felkínálja nekik a két fa tiltott gyümölcsét, lázadásra bírja őket az Úr ellen. Megízlelik a tudás fájának tiltott gyümölcsét. A Kerub útját állja a halhatatlanság fája felé igyekvőknek. Ádám és Éva bűnhődnek: kiűzetnek a Paradicsomból.

Zichy Mihály, 1887
   
Buday György, 1935
   
Kass János, 1957
   
Kass János, 1980
   
Réti Zoltán 1982

 

 

III. szín: Pálmafás vidék a paradicsomon kívül

Ádám kerítést, Éva lugast készít bizakodva rendezgetik földi életüket. Lucifer megismerteti őket a természet erőivel. Kétségek gyötrik őket, hol a lét határa, milyen a jövő. Ádám kérésére Lucifer álmot bocsát rájuk. Ezzel lezárulnak az ún. bibliai keretszínek, s megindul a történelmi színek sorozata.

Zichy Mihály, 1887
lásd a 15. színt!
 
Buday György, 1935
Kass János, 1957
 
Kass János, 1980
 
Réti Zoltán 1982
 

 

IV. szín: Egyiptomban

Ádám nagyhatalmú fáraó, de nem boldog. Lucifer a minisztere. A fáraó piramisát építik, amikor halálra korbácsolnak egy rabszolgát. “Milljók, egy miatt” – mondja utolsó szavaival. A rabszolga felesége, Éva is a nép jajszavára irányítja a fáraó figyelmét. Ádám-fáraó magához emeli a trónra Évát, leállítja az építkezést, a rabszolgákat pedig felszabadítja. Lucifer a lépcsőn leguruló múmiára mutatva jelzi, mennyit is ér az örök dicsőség. A fáraóban megfogalmazódik a szabad állam eszméje.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
 
Kass János, 1957
 
Kass János, 1980
 
Réti Zoltán 1982
 

 

V. szín: Athénében

Ádám mint Miltiádész hadvezér távol harcol otthonától. Athén szabad polgárait a demagógok fellázítják ellene, és árulónak kiáltják ki a vezért, feleségén (Lucia) és fián (Kimón) akarva bosszút állni. A győzelemből sebesülten hazaérkező Ádám előtt meghódolnak, de amikor az elbocsátja seregét, a nép ismét a fejét követeli. A szabadság, egyenlőség eszméje eltorzult.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
Kass János, 1957
Kass János, 1980
Réti Zoltán 1982

 

VI. szín: Rómában

A hanyatló birodalmi fővárosban az előkelők (Ádám-Sergiolus, Éva-Júlia, Lucifer-Miló) dorbézolnak, hajszolják az élvezeteket, miközben pestis pusztít az utcákon. Az események tragédiába torkollanak. Lucifer behív egy temetési menetet az utcáról. Hippia “kéjhölgy" megcsókolja a pestises halottat. Péter apostol megátkozza az elpuhult nemzedéket, megjósolja Róma bukását és meghirdeti a keresztény testvériséget, így megkereszteli a haldokló Hippiát is. A megcsömörlött Ádámot most ez az új eszme lelkesíti.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
 
Kass János, 1957
   
Kass János, 1980
   
Réti Zoltán 1982
   

 

VII. szín: Konstantinápolyban

Ádám Tankréd lovag, Lucifer a fegyvernöke. Lovagtársaival a keresztes háborúból tér meg, ám a polgárok a keresztes lovagokat nem fogadják be, rablástól, fosztogatástól félnek. Tankréd nem érti a hitvitát, hogy egyetlen i betű miatt küldenek máglyára embereket. Saját katonáitól menti meg Izórát (Éva), aki apja fogadalma miatt zárdába készül, így szerelmük reménytelen. Ádám eszmék nélküli korba vágyik: “Ne lelkesítsen többé semmi is…”

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
Kass János, 1957
 
Kass János, 1980
 
Réti Zoltán 1982
 

 

VIII. szín: Prágában

Ádám Keplerként udvari csillagász tudományába menekülne, de a császár, II. Rudolf áltudományát kell szolgálnia, ugyanakkor a nagyra vágyó feleségének is mindent elő akar teremteni. Borbála-Éva azonban hűtlenséggel “fizet” neki. Kepler bort iszogatva elalszik, és meghallja a “jövő dalát”. Magát a forradalmi Párizsba álmodja.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
Kass János, 1957
Kass János, 1980
Réti Zoltán 1982

 

IX. szín: Párizs Gréve-piaca

A párizsi nép fanatikus és vérszomjas. Lucifer a bakó. Ádám-Danton első szavai: “Egyenlőség, testvériség, szabadság!” A forradalmi erőszak jogosságát hirdeti. Amikor azonban Danton találkozik az ifjú márkival és annak büszke húgával (Évával) megrendül, “egy darab mennyország szállt le” a vérpadra, és meg akarja menteni őket. Elutasítja magától azt a forradalmár “pórnő"-t, aki Éva másik (ellenétes) alakja a színben. A jakobinusok végül halálra ítélik Danton.

Zichy Mihály, 1887
   
Buday György, 1935
Kass János, 1957
   
Kass János, 1980
   
Réti Zoltán 1982
   

 

X. szín: Prágában

A mámorából ébredő Kepler-Ádám irtózik a vértől, de nem ábrándul ki a forradalom eszméiből, hiszi hogy azok megtisztulva megvalósulnak. Erről beszél tanítványának is, akit szellemi szabadságra buzdítva óv az előítéletektől. Elcsábított felesége, Borbála csalódott, mert csak férje ellen akarta felhasználni az udvaronc. Végezetül Kepler a fejlődés mellett tesz hitet.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
Kass János, 1957
Kass János, 1980
Réti Zoltán 1982

 

XI. szín: Londonban

Ádám szemlélődő polgár, Lucifer a kísérője. A szín epizódok füzére a szabad világról. Madách kora. Mindenütt a “nyervágy és haszonlesés”, minden áru. Ádám kiábrándult, még Éva szerelmét is csupán pénzzel, ajándékokkal tudná megnyerni. Nagyszabású haláltánccal zárul ez a szín. Tizenegy tipikusnak tekinthető szereplő ugrik a sírba, kivéve Évát, aki “glóriával átallépi” azt.

Zichy Mihály, 1887
 
Buday György, 1935
Kass János, 1957
 
Kass János, 1980
 
Réti Zoltán 1982

 

XII. szín: Falanszter udvara

A jövőben jár Ádám. A tudomány célszerűsége uralkodik a falanszterben, mert a föld természetes erőforrásait az emberiség már kimerítette. A társadalomban a tudósoké a vezető szerep. Az ember csupán egy szám. Luther, Cassius, Plátó és Michelangelo büntetést kap, mert nem végeztek hasznos munkát. A falanszter a múzeumba száműzte a művészetet és a családot. Koponyaalkatuk alapján döntenek a gyermekek jövőjéről, elveszik anyjuktól és a falanszter neveli fel őket a társadalom javára. Éva gyermekére is ez vár, amikor Ádám ezt meg akarja akadályozni. A tudósok szerelmüket is “őrülésnek” tartják, így Ádámot csak Lucifer közbeavatkozása menti meg.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
Kass János, 1957
 
Kass János, 1980
 
Réti Zoltán 1982
 

 

XIII. szín: Az űr

Ádám újra csalódott. Most szabadulni akar a földi léttől is. Ám felismeri a jeges űrben helyzetét: “Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét.” Lucifer győzni látszik az ember felett. A Semmibe taszítja Ádámot, amikor a Föld szelleme közbelép. Ádám visszatér tehát, hogy folytassa harcát az új eszmékért, hiszen “az ember célja e küzdés maga“.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
Kass János, 1957
Kass János, 1980
Réti Zoltán 1982

 

XIV. szín: “Hóval és jéggel borított hegyes, fátlan vidék”

Eszkimó-szín”. A Föld lassan kihűl, az embert utoléri a természeti végzet. Néhány eszkimó tengeti életét, egyikük istenként fogadja az idegeneket, feleségét (Évát) is felkínálja nekik. Az elrettent Ádám a jövőbe tett álomutazás befejezését kéri Lucifertől.

Zichy Mihály, 1887
Buday György, 1935
Kass János, 1957
Kass János, 1980
Réti Zoltán 1982

 

XV. szín: ...a harmadik szín pálmafás vidéke

Az álmából ébredő Ádám kiábrándult a jövőből, az öngyilkosságot fontolgatja. Tervét Éva anyasága akadályozza meg, az emberiség folytatni fogja életét. A megjelenő Úr végighallgatja Ádám kétségeit, a teremtett világ dialektikus rendjében Lucifer helyét is kijelöli. Az emberpárnak pedig a reményt adja útravalóul: “Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”

Zichy Mihály, 1887
 
Buday György, 1935
   
Kass János, 1957
   
Kass János, 1980
   
Réti Zoltán 1982

 

 © Madách drámája a művészi illusztrációk és a fordítások tükrében (2004)